Over ELBHO

Stichting ELBHO bewaakt de kwaliteit van de (afstudeer)stage bij leerbedrijven in het Hoger Onderwijs. Dit doet zij als onafhankelijk orgaan, dat niet gesubsidieerd wordt door bedrijven, onderwijsinstellingen of de overheid.

ELBHO doet dit op een aantal manieren:

  1. Erkennen van leerbedrijven als Erkend Stagebedrijf of als Erkend Afstudeerbedrijf
  2. Certificeren van bedrijfsbegeleiders als ELBHO Gecertificeerd Stagebegeleider of ELBHO Gecertificeerd Afstudeerbegeleider
  3. Verzorgen van trainingen en workshops voor partijen (docenten, stagebegeleiders, stagecoördinatoren) die te maken hebben met stagiairs in het hoger onderwijs
  4. Organiseren van stagemarkten waar studenten in contact kunnen treden met erkende leerbedrijven
  5. Bijhouden van het ELBHO Bedrijvenregister : hét register voor erkende leerbedrijven in het hoger onderwijs